نظرسنجی و قرعه کشی

🌸🌸در نظر سنجی سایت آیوشاپ شرکت کنید🌸🌸

سوال : نظر شما نسبت سرعت و عملکرد سایت آیوشاپ چیست ؟

✅ 1-سرعت سایت آیوشاپ و عملکرد آن خوب است (ارسال عدد 1 )
✅ 2-سرعت سایت خوب است ولی امکانات سایت کم است (ارسال عدد 2 )
✅ 3-امکانات سایت خوب است ولی سرعت سایت پایین است (ارسال عدد 3 )
✅ 4-سرعت پایین است و امکانات سایت کم است (ارسال عدد 4 )
👈🏻 پاسخ خود را به شماره 📍 10009199232291 📍 پیامک بفرمایید

👈🏻 مهلت شرکت در نظرسنجی تا ساعت 23:59:29 مورخه 1399/09/30 می باشد

🎉 به قید قرعه به یک نفر هدیه ای تقدیم می شود 🎉

۴ بازدید

اسامی برندگان